Vizualizace staveb

Ukázky

• Zpracování objektů, materiálů, prostoru a barev
• Zasazení stavby do reálného prostředí
• Realistické zpracování pro upřesnění představy o záměru projektu
• Představení projektu veřejnosti a investorům
• Prezentace budoucí investice