Rodina aplikací pro podporu majetkoprávních činností

Hledáme

projektového manažera

Hledáme projektového manažera, který se nebojí projektového řízení zakázek, má povědomí o pozemním stavitelství, orientuje se v katastru nemovitostí a záborových elaborátech. Podrobnější popis činností a požadavků najdete na Zeměměřič.cz. Pokud by jste měli zájem a chtěli vědět více, kontaktujte nás.

VFZE

Výměnný formát záborového elaborátu

Společnost GMtech byla s firmou Hrdlička oslovena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR k návrhu a tvorbě výměnného formátu záborových elaborátů. Výměnný formát byl v průběhu roku připomínkován státní organizací SŽDC a bude součástí jejich metodického pokynu k záborovým elaborátům. Výsledkem je již hotová dokumentace a vzorový soubor VFZE. Více v článku na Zeměměřič.cz

Změna názvu aplikací

Od 1. 9. 2019 dochází ke změnám našich aplikací.

 

Aplikace "SyMAP příprava staveb" a "MPV" jsou nahrazeny aplikací MAJA

PROMAP je nový název aplikace "SyMAP projektování s katastrem".

Aplikace "SyMAP vlastnictví a majetek" se vrací k původnímu označení DIMAP.

O společnosti GMtech

GMtech je svobodná společnost s týmem vývojářů, gisáků a odborníků na katastr nemovitostí, kteří vyvíjí aplikace pro využití v oblasti dopravních a infrastrukturních staveb. Zakládáme si na ploché organizační struktuře, provázanosti týmů a sdílení know-how. Každý z nás se realizuje v tom, co ho baví a zajímá.

 

Rodina aplikací

PROMAP je webová aplikace pro zajištění kompletních dat katastru nemovitostí v zájmovém území.

Více informací

MAJA je webová aplikace pro řízení a podporu majetkoprávních činností na nových či stávajících dopravních stavbách a stavbách technické infrastruktury.

Více informací

DIMAP je webová aplikace pro identifikaci a vizualizaci rozdílů aktuálního a korektního stavu vlastnictví majetku zadavatele.

Více informací