Rodina aplikací pro podporu majetkoprávních činností

Informační video

o majetkoprávní problematice

Ve videu YouTube je možné projít zjednodušeným procesem majetkoprávní vypořádání, kterému pomáháme našimi aplikacemi. Nově je k dispozici i informační video vytvořené pro Správu železnic, vysokorychlostní tratě tzv. VRT.

Jsme členy APG

Asociace podnikatelů v geomatice

Od 11. května 2022 jsme kmenovými členy asociace podnikatelů v geomatice, která svou činností navazuje na dlouholeté aktivity České komory zeměměřičů a sdružuje podnikatele z několika souvisejících oborů geomatiky, geoinformatiky a pozemkových úprav. Geomatika zahrnuje geodézii, inženýrskou geodézii, mapování, kartografii, fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. Geoinformatika pak tvorbu bází prostorových dat, geografických informačních systémů a informační modelování staveb (BIM).

O společnosti GMtech

GMtech je svobodná společnost s týmem vývojářů, gisáků a odborníků na katastr nemovitostí, kteří vyvíjí aplikace pro využití v oblasti dopravních a infrastrukturních staveb. Zakládáme si na ploché organizační struktuře, provázanosti týmů a sdílení know-how. Každý z nás se realizuje v tom, co ho baví a zajímá.

 

Rodina aplikací

PROMAP je webová aplikace pro zajištění kompletních dat katastru nemovitostí v zájmovém území.

Více informací

MAJA je webová aplikace pro řízení a podporu majetkoprávních činností na nových či stávajících dopravních stavbách a stavbách technické infrastruktury.

Více informací

DIMAP je webová aplikace pro identifikaci a vizualizaci rozdílů aktuálního a korektního stavu vlastnictví majetku zadavatele.

Více informací

Vizualizace staveb

Více informací