PROMAP - POSKYTOVÁNÍ KATASTRÁLNÍCH DAT

PROMAP je webová služba pro zajištění kompletních dat katastru nemovitostí v zájmovém území. Služba využívá možnosti šířit data KN, kterou pro své prověřené partnery zajišťuje správce katastrálních dat, Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

Představení služby

Služba PROMAP slouží k získání dat katastru nemovitostí ze zájmového území.

Zájmové území je ohraničeno jeho obvodem. Uživatel k žádosti vloží soubor DXF se zájmovým územím, identifikuje oprávněný zájem k osobním datům, odsouhlasí cenu a tím jeho práce končí. Celý vlastní proces žádosti zajistí PROMAP. Výsledkem jsou data katastru nemovitostí, která jsou přímo ke stažení v aplikaci. O dostupnosti dat je uživatel informován emailem.

Klíčové funkce

Jednoduchý proces

Podání žádosti je jednoduché. Definuje se oblast žádosti, informace o oprávněném zájmu k osobním datům dle GDPR, a o zbytek se postará PROMAP. Získaná data jsou v aplikaci k dispozici po dobu jednoho roku s neomezeným počtem stažení. Data katastrální mapy jsou k dispozici zdarma, okamžitě po podání žádosti.

Transparentní cena

Cena za data plně odpovídá zákonným předpisům. Do ceny za data jsou automaticky promítnuty slevy (opakovaný odběr, odběr v následujícím roce). Před odesláním žádosti je uživatel informován o  předpokládané ceně za data.

Kompletní data katastru nemovitostí

Výsledkem žádosti jsou kompletní data katastru nemovitostí, vč. omezení JPV (jiných právních vztahů). Získaná data jsou zcela legální, použitelná pro účel uvedený v žádosti o data. Osobní data vlastníků jsou odhashovaná, uživatel je identifikovaný a evidovaný jako osoba, která osobní data z ČÚZK obdržela . Primárním výstupem je formát VFK (výměnný formát katastru nemovitostí). Data jsou také k dispozici ve formátech XLSX, CSV, SHP.

Ukázky

Nová žádost

Nová žádost se založí vložením obvodu zájmového území (formát DXF). Žádost lze doplnit o seznam požadovaných analogových parcel. Uživatel vloží údaje, které budou sloužit k posouzení jeho oprávněného zájmu k osobním datům vlastníků ze strany správce dat, ČÚZK.

Odsouhlasení žádosti

Před odsouhlasením a odesláním žádosti na ČÚZK, uživatel potvrzuje závazný souhlas s cenou za data, vidí počet LV a parcel o která žádá. Má rovněž možnost bezplatného stažení katastrálních map.

Výsledná data

O vyřízení žádosti a dostupnosti dat ke stažení je uživatel informovaný emailem. Data jsou k dispozici ve formátech VFK, popř. XLS, CSV a SHP. Jednoduchým způsobem lze žádost opakovat a získat tak novější data ze stejného území.

Jak může PROMAP pomoci?

Pokud potřebujete získat podrobné informace o parcelách a stavu vlastnictví pozemků, ke kterým máte oprávněný zájem v souladu s ustanoveními GDPR.

 

Již nemusíte podávat žádosti o data KN na formulářích ČÚZK, či žádat o výpisy z listů vlastnictví. PROMAP vám rychle poskytne všechny informace z katastru nemovitostí, které potřebujete. Navíc můžete využít možnosti aktualizace dat. Jde o úsporu času, peněz a zbytečné práce.